Hem

lysande Djur

Finns lysande djur i Sverige?

 

Har du sett mareld? Gnistrande blå ljusprickar havet. De är dinoflagellater, encelliga plankton i gränslandet mellan växt och djur.

 

Det finns många lysande organismer i Sverige och de representerar vitt skilda grupper som plankton, maneter, kräftdjur, insekter, maskar, koraller, fisk och svampar.

 

De lyser bara när det är mörkt och de flesta lever i havet, därför ser vi dem inte så ofta.

lysmaSK

sjöpenna

Läs mera

krill

Läs mera

mareld