Hem

lysande Djur

Finns lysande djur i Sverige?


Har du sett mareld? Gnistrande blå ljusprickar havet. De är dinoflagellater, encelliga plankton i gränslandet mellan växt och djur. 


Det finns många lysande organismer i Sverige (t.ex. plankton, maneter, kräftdjur, insekter, maskar, koraller, fisk och svampar). 


De lyser bara när det är mörkt och de flesta lever i  havet, därför ser vi dem inte så ofta.

lysmaSK

Läs mera

sjöpenna

Läs mera

krill

Läs mera

mareld

Läs mera